CÁCH TẢI TỪ ĐIỂN OFFLINE

Epic Jun 30, 2022


Bạn có thể dễ dàng tải từ điển tại mục Reader và sử dụng kể cả khi không có mạng bằng 2 cách như sau:

Cách 1:

Bước 1:

Để có thể tải từ điển, bạn cần mở ứng dụng eJOY Epic App tại mục Reader, chọn


Bước 2:

Bấm nút Download

Cách 2:

Bước 1: Bạn chọn Settings trong mục Profile nhé

Bước 2: Chọn tiếp Offline Dictionary

Bước 3: Nhấn vào biểu tưởng download ngay bên cạnh General Dictionary

Tags