3 bước đánh dấu bài báo để xem lại khi cần

Epic May 16, 2022

App eJOY Epic cung cấp tính năng bookmark giúp bạn đánh dấu trang báo chưa đọc xong để dễ dàng tìm lại khi cần. Bạn làm theo những bước sau để thực hiện đánh dấu bài báo nhé!

Bước 1: Chọn

tại bài báo bạn muốn lưu

Bước 2: Chọn Add bookmark

Bước 3: Đặt tên tiêu đề và bấm Save để lưu bookmark mới

Tags